"משה קמר - הלוחם

בהפקעת קרקעות"

- עיתון דה מרקר | 2.12.2005

40

שנות

ניסיון

יצירת קשר

הפקעת קרקעות • תכנון ובניה • ליטיגציה אזרחית

הפקעת קרקעות

למשרד מומחיות מיוחדת בטיפול בהיבטים השונים הקשורים להפקעת קרקעות, ובכלל אלה: התנגדויות לביצוע הפקעות, עתירות לביטול הפקעות, עתירות להחזרת מקרקעין שהופקעו, עתירות לרכישה של מקרקעין שהועברו בכפייה, תביעות לפיצויים בעד מקרקעין שהופקעו ותביעות לפיצויים בעד מקרקעין שנפגעו עקב הקירבה להפקעות.

תכנון ובניה

המשרד מתמחה בהליכי תכנון ובניה ובכללם הגשת התנגדויות לתוכניות בנין עיר ולמתן היתרי בניה, הגשת התנגדויות לטבלאות איזון והקצאה במסגרת תוכניות איחוד וחלוקה, הגשת עתירות לתיקון טבלאות איזון והקצאה, הגשת תביעות פיצויים בעד ירידת ערך מקרקעין עקב מתן תוקף לתוכניות פוגעות, וטיפול בהקטנת היטלי השבחה. 

ליטיגציה אזרחית

למשרד ניסיון רב-שנים בניהול משפטים בערכאות השיפוטיות השונות, ובראשן – בבית המשפט העליון, בתחומים מגוונים ושונים של המשפט האזרחי: תביעות כספיות, תביעות לבעלות, להחזקה ולשימוש במקרקעין, תביעות להשבה של מקרקעין, תביעות לפירוק השיתוף במקרקעין, תביעות לפינוי ממקרקעין, וכיו”ב.

עורך-דין משה י’ קמר

בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב (LLB) בשנת 1980. חבר לשכת עורכי-הדין בישראל משנת 1981.

שימש מרצה לדיני הפקעת מקרקעין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב בין השנים 1985 עד 1987 (לתלמידי תואר שני). מרצה בדיני הפקעת מקרקעין בפני פורומים שונים של עורכי-דין, שמאי מקרקעין ופקידים בכירים ברשות מקרקעי ישראל וברשויות מקומיות.

הופיע במאות משפטים בפני הערכאות השונות, ובעיקר בפני בית המשפט העליון, בפני בתי המשפט המחוזיים ובפני ועדות הערר. על לקוחותיו נמנו במרוצת השנים שופטים, עורכי-דין ידועים, חברות גדולות וקטנות, לצד אזרחים מן השורה שזכויותיהם נפגעו.

עוסק במשך שנים רבות בקראטה, בעל חגורה שחורה (דאן 3). עוסק גם בקרב מגע.

רכישות כפויות

הפקעת קרקעות

חוקים שונים מקנים סמכויות למדינה ולרשויות ציבוריות רבות לרכוש בכפייה מקרקעין פרטיים, על-מנת לממש עליהם מטרות ציבוריות. משמעות הדבר היא, שלמדינה ולרשויות ציבוריות מוקנית במקרים מסויימים סמכות ליטול בכפייה מקרקעין שבבעלותם של אנשים פרטיים, לעיתים – אף ללא כל פיצוי או תוך תשלום פיצוי מופחת.

שני החוקים המרכזיים, המקנים סמכויות הפקעה של מקרקעין, הינם פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, וחוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965. פקודת הקרקעות מקנה סמכויות הפקעה לשר האוצר ולשר התחבורה לצורך ביצוע פרוייקטים ציבוריים. מכוח הפקודה מתבצעות הפקעות נרחבות על-ידי המדינה וכן על-ידי מע”ץ, נת”י, נת”ע, נתיבי איילון, רכבת ישראל וגופים נוספים. פרק ח’ לחוק התכנון והבניה מקנה סמכויות הפקעה לוועדות מקומיות לתכנון ולבניה על-מנת לממש מטרות ציבוריות על המקרקעין המופקעים בתחומן של הרשויות המקומיות. 

לאור מורכבות החקיקה והפסיקה בתחום זה, נדרשים מומחיות גדולה וניסיון רב על-מנת לשמור על זכויותיהם של בעלי המקרקעין המופקעים. 

הספר: דיני הפקעת מקרקעין

ספר היסוד בנושא “דיני הפקעת מקרקעין” נכתב על-ידי מייסדו של המשרד, עו”ד אריה קמר ז”ל, בשנת 1977. מאז ראו אור שבע מהדורות נוספות, שנכתבו כולן בידי עו”ד משה י’ קמר. המהדורה האחרונה, השמינית במספר, יצאה לאור בשנת 2013. הספר, המכיל 1,350 עמודים בשני כרכים, נחשב לכלי-עזר ממדרגה ראשונה בידי כל העוסקים בתחום ההפקעות, הן שופטים והן עורכי-דין. הספר מאוזכר ומצוטט במאות רבות של פסקי-דין שניתנו בערכאות שונות, ובראשן – בבית המשפט העליון.

הישגי המשרד

נת”ע תשלם 12,300,000 ש”ח

במסגרת תביעת פינוי שהגישה חברת נת”ע לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד מחזיקים בארבע יחידות דיור בדרום תל אביב, שלטענתה פלשו שלא כדין, היא חוייבה לשלם להם כנגד הפינוי פיצויים בסכום של 12,300,000 ש”ח.

ביטול ההפקעה

בית המשפט העליון נעתר לעתירתם של שלושה חוכרים לדורות של שלוש חלקות בפתח תקוה. בית המשפט ביטל הפקעה של שלושה דונם. הביטול נעשה משחלפו 24 שנים מיום ההפקעה מבלי שהעיריה בנתה על החלקות המופקעות.

חמש דירות חדשות כפיצוי

בני משפחה אחת שהיו דיירים מוגנים בדירת שני חדרים על חצר של דונם וחצי ביהוד שהופקעה לדרך על-ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קיבלו כפיצויי הפקעה שתי דירות חדשות בנות 5 חדרים ושלוש דירות נוספות בנות 3 חדרים.