סמכות ועדות ערר מחוזיות לתכנון ולבניה לזמן עדים ולגבות עדויות באזהרה

עוד בנושא:

הגדרת הפקעה

היסוד הראשון: הפקעה כרוכה בפעולת רכישה היסוד הראשון בהגדרת הפקעה הינו רכישה, דהיינו, העברת זכויות מבעליהן לרשותו של המפקיע. בהעדר