הישגים

הישגים שהושגו על-ידי עו"ד משה י' קמר עבור לקוחותיו

הישגים שהושגו על-ידי עו"ד משה י' קמר
עבור לקוחותיו

נת”ע תשלם 12,300,000 ש”ח

במסגרת תביעת פינוי שהגישה חברת נת”ע לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד מחזיקים בארבע יחידות דיור בדרום תל אביב, שלטענתה פלשו שלא כדין, היא חוייבה לשלם להם כנגד הפינוי פיצויים בסכום של 12,300,000 ש”ח.

ביטול ההפקעה

בית המשפט העליון נעתר לעתירתם של שלושה חוכרים לדורות של שלוש חלקות בפתח תקוה. בית המשפט ביטל הפקעה של שלושה דונם. הביטול נעשה משחלפו 24 שנים מיום ההפקעה מבלי שהעיריה בנתה על החלקות המופקעות.

חמש דירות חדשות כפיצוי

בני משפחה אחת שהיו דיירים מוגנים בדירת שני חדרים על חצר של דונם וחצי ביהוד שהופקעה לדרך על-ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קיבלו כפיצויי הפקעה שתי דירות חדשות בנות 5 חדרים ושלוש דירות נוספות בנות 3 חדרים.

פיצויי הפקעה בסך 7,400,000 ש”ח

דייר מוגן שהחזיק בבית צמוד-קרקע של שניים וחצי חדרים וכן בחצר גדולה ביישוב כפרי ליד ירושלים, שהופקע על-ידי חברת נתיבי ישראל לצורך סלילת כביש ראשי המתחבר לכביש 1, קיבל פיצויי הפקעה בסך 7,400,000 ש”ח.