הישגים

הישגים שהושגו על-ידי עו"ד משה י' קמר עבור לקוחותיו

הישגים שהושגו על-ידי עו"ד משה י' קמר
עבור לקוחותיו

ביטול ההפקעה

בית המשפט העליון נעתר לעתירתם של שני חוכרים לדורות של שתי חלקות בפתח-תקוה. בית המשפט ביטל את ההפקעה של שני דונם. הביטול נעשה משחלפו 24 שנים מיום ההפקעה מבלי שהעיריה בנתה על החלקות המופקעות.

חמש דירות חדשות כפיצוי

בני משפחה אחת שהיו דיירים מוגנים בדירת שני חדרים על חצר של דונם וחצי ביהוד שהופקעה על-ידי הוועדה המקומית לצורך דרך קיבלו כפיצויי הפקעה שתי דירות חדשות בנות 5 חדרים ושלוש דירות נוספות בנות 3 חדרים.

פיצויי הפקעה בסך 7,400,000 ש"ח

דייר מוגן שהחזיק בבית צמוד-קרקע של שניים וחצי חדרים וכן בחצר גדולה ביישוב כפרי ליד ירושלים, שהופקע על-ידי חברת נתיבי ישראל לצורך סלילת כביש ראשי המתחבר לכביש 1, קיבל פיצויי הפקעה בסך 7,400,000 ש"ח.

סגירת תפריט