הוראת הפטור בסעיף 200 לחוק התכנון והבניה והבניה אינה חלה על פגיעה במבנה

עוד בנושא:

הגדרת הפקעה

היסוד הראשון: הפקעה כרוכה בפעולת רכישה היסוד הראשון בהגדרת הפקעה הינו רכישה, דהיינו, העברת זכויות מבעליהן לרשותו של המפקיע. בהעדר